בגרויות בבית ספר אופקים

בית הספר מעודד תלמידים להבחן בבחינות הבגרות

מתמטיקה, פיסיקה, ספרות, אזרחות, אנגלית, ומדעי התזונה בהתאם ליכולותיו של התלמיד ולנטיות ליבו.

לכל תלמיד מותאמת תוכנית היבחנות אישית.

הלמידה מתקיימת בצורה פרטנית בקבוצות קטנות ובהנגשה אישית של חומר הלימודים. תהליך הלמידה תורם להעלאת הדימוי העצמי ומזמן תחושת שייכות והזדמנות ללקיחת אחריות ומחויבות לעמידה בדרישות. .

תהליך הלמידה הוא מסע אישי המאפשר פיתוח כישורים נלווים כגוןהתארגנות, התמדה , מחויבות ואתגר.

מבחן הבגרות מטעם משרד החינוך מאפשר לתלמיד תחושת מסוגלות ואת ההזדמנות להרגיש שווה בין שווים.

כניסה למערכת