חינוך מיני

שעורי חינוך מיני, כתוכנית התפתחותית, מאפשרים הכרות טובה יותר של התלמידים עם עצמם, עם היכולות שלהם, מתן הכלים הנחוצים להם על מנת שישתלבו בחברה ויצרו קשרים זוגיים משמעותיים עם יכולתם והעדפותיהם האישיות שישתלבו בחברה. בשעורים אלה מתאפשרת הכרות עם ערך עצמי ודימוי גוף חיוביים, העלאת רגשות ולגיטימציה לשיח בתחום החברתי – מיני בנוגע לצרכים הספציפיים המתעוררים באוכלוסיית מתבגרים עם נכות פיזית ובמודעות העצמית לשאיפותיהם ולצרכיהם המיניים.

העצמה וסנגור עצמי – תוכנית בוגרים

תוכנית העצמה מבוססת על הרצאות קבועות ומתחלפות של מרצים חיצוניים בנושאים רלוונטיים לבוגרינו. בתוכנית זו אנו מעלים את המודעות לזכויות/חובות שיש לתלמידינו ושימוש בהן תוך בחירת מסלול הרצוי להם וביטוי שאיפותיהם. העלאת המודעות של התלמידים לכך שקולם יכול וצריך להישמע, דעתם חשובה ויש להם זכויות שבכוחם לפעול למימושן תוך ביטוי רצונותיהם וסנגור על בחירותיהם. פיתוח היכולת למנהיגות אוטונומית מעצבת בעלת עצמאות תפקודית ואישיותית (עד כמה שניתן). המרצים בתוכנית זאת מעלים נושאים משמעותיים לחייהם של בוגרינו, נושאים כגון: אפוטרופסות, חוק שוויון זכויות לאנשים מוגבלים, חוקי הנגשה, חופש דעה, אפליה, אפליה מתקנת, משפט ושינוי חברתי, פמיניזם ונכות, חוק חינוך מיוחד, חוק לשינוי חברתי ועודבנוסף מגיעים מרצים בעלי נכויות כאלה ואחרות אשר משתתפים בניסיון חייהם ובסיפורם האישי, נציגי מסגרות המשך החושפים את תלמידינו לאפשרויות תעסוקה ולימודי המשך שונות, ארגון "בזכות" המעביר על בסיס קבוע סדנאות סנגור עצמי, קשר עם האוניברסיטה ומסגרות המעשירות את תרבות הפנאי.

מועדון בוגרים

מועדון בוגרים הינו מפגש שבועי בשנים האחרונות ללימודיהם בבית הספר ומטרתו לחזק את התלמידים לקראת הפרידה הצפויה מביה"ס, להעלות למודעות ולהקנות אסטרטגיות במיומנויות תקשורתיות ורגשיות, גיבוש חברתי, ליצור אקלים המאפשר פתיחות בהבעת רגשות, דיונים בסוגיות מחיי היום יום בנושאים רלוונטיים כמו שאלות לעתיד, התמודדות עם הנכות עם כבוגרים בכל התחומים ומכל ההיבטים, הקניית הרגלי והדימוי העצמי המחזק את תחושת השייכות ומעודד מוטיבציה ליתר עצמאות ואחריות אישית ע"י קבלת הנכות וחיזוק כוחות ותעצומות הנפש ופוטנציאל אישי.

רב תרבותיות

בבית הספר לומדים תלמידים יהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים. בית הספר פועל בדו קיום אשר מאפשר לתלמידינו מכל הדתות ללמוד את שפתם ותרבותם בשעורי ערבית ומסורת. אנו מציינים בבית הספר את החגים השונים של המגזרים השונים וחושפים את תלמידינו למנהגים ותרבויות מגוונות ושונות.

כניסה למערכת