פעילות חברתית

במסגרת פעילות חברתית בית ספרית מגיעים לבית ספרנו מדי שבוע באופן קבוע תלמידים הן מהחינוך הרגיל והן מהחינוך המיוחד לאינטראקציה חברתית משמעותית ובינאישית עם התלמידים. תלמידים מגיעים מבית הספר: ריאלי מטו"ס, עירוני ה' ואחוזת ילדים. כמו כן, מתקיימות פעילויות חברתיות בחגים ובימי שיא עם תלמידים מביה" ס הפתוח, צופי צמיד שבט אילנות וכרמל, קו לחיים, צופי מגשים ועוד. תלמידים בוגרים משתתפים בפרויקט דוברות ומעבירים הרצאה בפני התלמידים ממסגרות החוץ בנושא יכולות ומוגבלויות. בנוסף, במהלך השנה ישתתפו מספר נבחרים ממועצת התלמידים הבית ספרית בפגישות פורום מנהיגות בחינוך המיוחד מחוז צפון. במהלך השנה תלמידי בית הספר ייהנו מהצגות סל תרבות מובחרות שתגענה לבית ספרנו.

כניסה למערכת