קלינאות תקשורת

קלינאיות התקשורת בבית הספר עוסקות בהפרעות הנוגעות לתקשורת, דיבור ושפה . הן אחראיות על תחומי הדיבור, השפה והתקשורת כולל תת"ח, ליקויי שמיעה , בעיות קול ודיבור , היגוי והדרכה בנושא אכילה ובליעה .

תת"ח התאמת אמצעי תקשורת לכל תלמיד לוחות תקשורת, מחשבי תקשורת ואיפדים עם תוכנות המתאימות והתאמת הסביבה בכיתה ובבית.

שימוש בטכנולוגיה מסייעת משולבת בלמידה בכיתות ובחיי היום יום בביה"ס, כגון מחשבי תקשורת מערכות עם מיקוד מבט, אייפדים עם התוכנות המתקדמות שקיימות היום בתחום.

כניסה למערכת