פעילות של עמותת אתגרים בבית הספר

פעילות עמותת אתגרים מתקיימת בבית ספרינו לתלמידי החטיבה הצעירה.

כניסה למערכת